Populære navn

Når man har en baby på vei er det naturlig å begynne å tenke på og diskutere mulige navn. Med dagens ultralydteknologi vet man normalt en god stund før fødselen hvilket kjønn babyen har, noe som gjør navnevalg enda enklere. Før i tiden hadde man jo ingen mulighet til å vite om det var gutt eller jente, og man måtte derfor ha to ulike alternativer klare. Enkelte venter imidlertid med å bestemme seg til en god stund etter at babyen er født.navn

Hvilke navnevalg som er mest populære avhenger både av hvor i landet man er, hvilken bakgrunn man har og selvfølgelig hvilken tidsperiode man er i. Det er ofte stor svingning i hvilke navn som benyttes mest – populære navnevalg kan mer eller mindre dø ut for så å bli populære igjen flere tiår senere. Blant jenter har det lenge vært ekstra populært med navn som slutter på –a; som for eksempel Emma, Maja, Anna og Sara. I følge statistisk sentralbyrå slutter i dag over halvparten av alle jentenavn på –a eller –ah. Når det gjelder guttenavn har det lenge vært populært å bruke bibelske navn, og statistikk antyder at så mange som mellom 20 og 25 % av nyfødte gutter i dag får bibelske navn. Eksempler på slike er Lukas, Jakob og Markus.

Finne navn till babyen – ulike hjelpemidler

Dersom man ønsker er tidsriktig navnevalg kan man benytte listene til Statistisk Sentralbyrå, der man finner de vanligste navnene de siste ti årene. Ønsker man heller å gå for et tradisjonsrikt navnevalg kan det være nyttig å lete i bygdebøker eller slektsbøker – eller snakke med eldre slektninger. Det er selvfølgelig også en mulighet å bruke et uvanlig navn, for eksempel et naturnavn som Ravn eller Symra, eller navn fra tegneserier eller film, som Nemi eller Isolde. Man kan dessuten være dristige og finne et nytt navnevalg, men man bør selvfølgelig alltid tenke på barnets beste.